Jak co roku, tak i tym razem i w tym samym miejscu co w zeszłym roku odbyły się zakreślone programem PKM – Kanada zawody strzeleckie o „Puchar Przechodni PKM”. To samo miejsce – to jest właśnie strzelnica w „Galt Sportsmen Club” na której zgodnie z zawiadomieniem mieli się stawić chętni do odbycia tych strzeleckich zawodów o 9:30.

Ale nie wszystkim udało się na wskazany czas dojechać, z różnych powodów, a mnie i wiodącemu swe auto Januszowi dojazd od zachodniej strony wydłużył naszą marszrutę przejazdu co spowodowało, że my tak dalece obowiązkowi spóźniliśmy się na otwarcie. Za to wszystkich kolegów czekających na nas serdecznie przepraszamy. Ale będąc na odcinku trasy dojazdowej, która w normalnym układzie nie przekraczała 50 km, a w naszym była wydłużona aż do 120 km, zdawałem sobie sprawę z tego, że już dziś sobie nawet nie wystrzelę a co dopiero postrzelam. A tu okazało się, że więź koleżeńska przewyższyła jakiekolwiek animozje. I tu powiało optymizmem, który potwierdza zastany stan w tym miejscu określonej grupy kolegów, że warto być razem dla nas samych.

Do zawodów przystąpiło 16 kolegów z PKM i 2 zaproszonych gości. Grono 18 strzelców podzielono na trzy grupy po 6 strzelców. Dzień był pochmurny i chłodny dlatego być może powodu odbiło się to na uzyskanych wynikach. Ale w sumie to nie było aż tak źle, bowiem blisko 40% wystrzelonych z rzutni rzutków przemieniło się w przysłowiowy dym. Tym zawodom dominował szczególny spokój i wyrozumiałość. Ale nie było też ustępliwości ani żadnej ulgi w dyscyplinie strzeleckiej. I tak było w tym dniu od początku do końca tych zawodów. Zafundowane pięć pięknych pucharów przez Zarząd PKM – Kanada przypadły tym, co w tych właśnie warunkach zachowali najlepsze predyspozycje celnego strzelania. Wśród nich znaleźli się następujący koledzy z PKM;

  1. Kazimierz Maziarka ............................... 31/50 pkt. I – miejsce,
  2. Adam Zych ............................................. 30/50 pkt. II - „ „ ,
  3. Andrzej Drozd ........................................ 28/50 pkt. III - „ „ ,
  4. Jan Zych .................................................. 26/50 pkt. IV - „ „ ,
  5. Michał Kiełb ............................................ 25/50 pkt. V - „ „ ,
  6. Janusz Walow .......................................... 25/50 pkt. VI - „ „ ,

W grupie gości:

  1. Stanisław Komperda ................................ 20/50 pkt. I – miejsce,
  2. Tomasz Staszak ........................................ 16/50 pkt. II - „ „ ,

Po odbytych zawodach i wręczeniu nagród, wszyscy obecni zasiedli przy zastawionym stole, gdzie tradycyjnie serwowano oprócz smacznego jadła także myśliwskie opowieści.